rinzai zen - thiền tông lâm tế[ Kousetsu Samonji- Rinzai Zen]

Như mn đã biết. Sở hữu cuối cùng của Kousetsu Samonji thuộc về dòng họ Houjo, một đại gia tộc tôn sùng phật giáo Thiền Tông cuối thời kỳ kamakura, đầu Muromachi. Sau khi chính quyền mạc phủ kamakura sụp đổ, Mạc phủ Ashikaga hình thành thì sức ảnh huởng của Phật Giáo vẫn rất mạnh mẽ.

Đặc biệt hơn, người đã được cả Ashikaga Takauji, shôgun khai sáng mạc phủ Muromachi năm 1336, em ông là Naoyoshi, chức shikken cuối cùng họ Hôjô là Takatoki lẫn Thiên hoàng Go-Daigo hết sức trọng vọng không ai khác hơn là thiền sư Muusô Soseki (Mộng Song Sơ Thạch, 1275-1351), thuộc Thiền Tông Lâm Tế (Rinzai). Những nhân vật quan trọng nói trên đều tìm đến quy y với sư và nhờ ông chỉ bảo. Do đó, ông đã có nhiều cơ hội đóng góp cho sự hưng thịnh của Phật giáo.

Trong những kế hoạch được ông đề ra, trước tiên là việc xây một loạt chùa thuộc tông Rinzai (Lâm Tế Nhật Bản) Ankokuji (An Quốc Tự) và Rishôtô (Lợi Sinh Tháp) vào năm 1336. Mục đích của nó là để an ủi các vong linh nạn nhân trong cuộc chiến tranh giành quyền lực dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Kamakura.

Lâm Tế tông (zh. línjì-zōng/lin-chi tsung 臨濟宗, ja. rinzai-shū) là một dòng thiền được liệt vào Ngũ gia thất tông—tức là Thiền chính phái—được Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền sáng lập. Tông này ngày nay là một trong hai tông của Thiền vẫn còn tồn tại ở Nhật Bản song song với tông Tào Động (ja. sōtō-shū).

Dựa trên yếu tố lịch sử và tôn giáo,có thể thấy rõ ràng, trang phục của Kousetsu Samonji dựa trên 90% trang phục của Thiền Sư Lâm Tế, với áo cà sa quàng qua vai và vòng tràng hạt tròn quanh cổ.

P s: bài viết dựa trên suy đoán cá nhân. Các thông tin đối chứng thuộc wikipedia và thư viện hoa sen.com