12065960_1515442438780599_1394510800094962282_nCó cái này muốn share lâu rồi nhưng chưa có dịp. Trang phục của giới tăng lữ trong touken ranbu đều dựa trên thực tế đến 90%. Trước tiên m sẽ nói qua về trang phục của Souza Samonji. Cà sa và tràng hạt của anh tuân theo Tịnh độ chân tông nhật.

Tịnh độ chân tông (Jodou Shinshu) là một nhánh của tịnh độ tông tại nhật do Thân Loan sáng lập (1173-1262). Theo vô lượng kinh, 48 đại nguyện của Phật A di đà ( khác với Thích ca – Tất đạt đa cồ đàm – Như lai, xuất hiện trong đại thừa mật tông ). Là giáo phái bao gồm cư sĩ tại gia, các vị đứng đầu đc phép trao quyền cho con.

Tràng hạt của dòng tu này phân ra tràng hạt cho nam (một tua dây) và dành cho nữ ( hai tua dây). Chủ yếu màu đen hoặc vàng nâu xà cừ. Vòng tay nhỏ gồm 27, 36 hạt, vòng cổ hai đầu thường gồm 108 hạt.

Cuối cùng là các cách đeo tràng hạt khi cầu nguyện.

p/s: baì viết dựa trên phân tích cá nhân và tìm kiếm thông tin đối ứng trên wikipedia.