Archive for Tháng Bảy, 2015


NIKKARI AOE – にっかり青江

I. Phân loại-Lịch sử
——————————————————————————————-

Loại kiếm : Oo-Wakizashi
Chiều dài : 60.3 cm
Trường/Phái kiếm: Bicchu Aoe
Nghệ nhân: Aoe Sadatsugu (青江貞次)
Thời kỳ : Kamakura (1185-1330)
Năm chế tác: 1207 CE
Chủ sở hữu (nổi tiếng nhất): Nakajima Shuuridayuu
Hiện được lưu giữ tại: Marugame Municipal Archives Museum, Kagawa prefecture.

Nikkari Aoe (full)

Nikkari Aoe (full)

Tương truyền rằng, Nikkari Aoe vốn là một thanh Tachi (Oodachi ?) với chiều dài 75cm, được thờ tự tại đền Hiyoshi Taisha – một trong tám đền hạ, nhóm 21 đền thần đạo Heian lớn nhất được xếp hạng trong tổng số hơn 4000 đền thờ trên khắp nhật bản.

Tiếp tục đọc

Tên Yamanbagiri Kunihiro 山姥切国広

Loại: Uchigatana

Phái/Trường: Kunihiro

Nghệ nhân: Horikawa Kunihiro

Chiều dài 70.3cm

Thời kỳ: Momoyama

Hiện thuộc sở hữu tư nhân

YAMANBAGIRI KUNIHIRO

Tiếp tục đọc